Pomáháme

Máme energii pomáhat druhým

Úspěch je pro nás zároveň závazkem a chceme se o něj podělit s těmi nejpotřebnějšími.

Nezaměřujeme se ale jen na velké, viditelné projekty. Snažíme se v rámci svých možností nabízet pomocnou ruku i těm, pro které je třeba i malý finanční příspěvek velkou pomocí.

Život dětem

Život dětem

Jsme dlouhodobým generálním partnerem obecně prospěšné společnosti Život dětem, která se zaměřuje na pomoc dětem trpícím velmi závažnými onemocněními, jako je dětská mozková obrna, nemoc motýlích křídel, onkologická onemocnění, autismus aj. Za celou dobu spolupráce dosáhla celková výše finanční pomoci na podporu aktivit Život dětem již 6 milionů Kč.

Národní muzeum

Národní muzeum

Podporujeme archeologickou expedici Národního muzea v súdánském Wad Ben Naga, která patří mezi nejúspěšnější české archeologické mise v zahraničí a usiluje o zapsání této lokality na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Doposud jsme na archeologické výzkumy v Súdánu darovali 1,6 milionu Kč. Rovněž jsme se stali hlavním partnerem unikátní výstavy Země černých faraonů, která veřejnosti představila dějiny starověké Núbie od sklonku pravěku po rané křesťanské období.

Česká asociace streetwork

Česká asociace streetwork

Jsme hlavním partnerem unikátního projektu České asociace streetwork, která pomáhá dětem a mládeži prostřednictvím internetu. Tato služba je v celoevropském kontextu naprosto unikátní a na její rozvoj a provoz jsme věnovali částku 3,6 milionu Kč.

Černí koně

Černí koně

V podpoře neziskové organizace Černí koně a handicapovaných sportovců se angažují samotní zaměstnanci Bohemia Energy v rámci projektu Do práce na kole. Každý ujetý kilometr se mění ve finanční podporu. Za nasbírané peníze se například zakoupil terénní handbike. Za dobu spolupráce věnovala Bohemia Energy na podporu aktivit Černých koní už více než jeden milion korun.

Nadace Artevide

Nadace Artevide

Spolupracujeme rovněž s nadací Artevide, která podporuje nevidomé děti s uměleckým nadáním. Ty vytvářejí obrazy takzvanou Čečovou originální metodou, patentovanou malířskou technikou. Obrazy nevidomých dětských umělců jsou ke zhlédnutí mimo jiné v zákaznickém centru Bohemia Energy.

Povodňová pomoc

Povodňová pomoc

Pro naše zákazníky jsme nejen cenově výhodným dodavatelem energií, ale také spolehlivým partnerem, který jim nabídne pomoc vždy, když je to třeba. Například na likvidaci škod po ničivých povodních jsme mezi zákazníky opakovaně rozdělili několik milionů korun.

Zaměstnanecké sbírky

Zaměstnanecké sbírky

Společensky odpovědné chování je vlastní také zaměstnancům Bohemia Energy, kteří pravidelně pořádají sbírky na pomoc nemocným dětem. Naposledy putoval výtěžek sbírky na zakoupení sportovního vozíku pro 11letou Beátku Chylíkovou, která trpí od narození dětskou mozkovou obrnou.