Změna záloh

Zajímá vás, jak je stanovena výše záloh nebo ji potřebujete změnit?

  • Novému zákazníkovi jsou zálohy předepsány dle výše záloh u předchozího dodavatele.
  • Předepsané zálohy jsou přepočítány v rámci periodické vyúčtovací faktury tak, aby jejich souhrnné úhrady pokryly plánovanou roční spotřebu odběrného místa v dalším období.
  • Stanovení výše záloh upravuje § 11a odst. 9 zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Celková výše zálohových plateb pro zákazníky kategorie D (domácnosti) by neměla být větší než 100 % platby odpovídající spotřebě za předchozí srovnatelné období za předpokladu zachování hodnoty rezervované kapacity nebo jmenovité proudové hodnoty hlavního jisticího prvku před elektroměrem.

Pokud chcete zvýšit zálohu, vyplňte tento formulář.

Vyplňte webový formulář

  • Snížení zálohy je nutné pečlivě zvážit a propočítat dopad takové změny. Pokud je záloha podhodnocena, tak je zákazník vystaven riziku doplatku u vyúčtovací faktury.
  • O snížení záloh lze žádat především z důvodu změny charakteru odběru (např. změna technologie vytápění a přechod na tepelné čerpadlo).
  • Pro posouzení takové žádosti je nutné doložit měsíční spotřebu za jeden kalendářní měsíc, tj. počáteční a konečný stav měřidla v daném měsíci.

Pokud chcete snížit zálohu, vyplňte tento formulář.

Vyplňte webový formulář