Změny sazby nebo jističe

Správnou volbou distribuční sazby nebo vhodného jističe můžete výrazně ušetřit

Správnou volbou distribuční sazby nebo vhodného jističe můžete výrazně ušetřit.

Změnit sazbu / jistič

Podmínky pro přiznání distribuční sazby stanovené Energetickým regulačním úřadem (výňatek):

Sazba D01d – Jednotarifová sazba (pro malou spotřebu) – pro přiznání této sazby od 01.04.2017 platí následující:

 • hlavní jistič má hodnotu maximálně 3x63A
 • na odběrném místě není připojena výrobna elektrické energie (například FVE)

Sazba D02d – Jednotarifová sazba (pro střední spotřebu)

Výše uvedené sazby mají dobu platnosti vysokého tarifu 24 hodin.

Sazba D25d – Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu
8 hodin

Podmínky uplatnění sazby:

 • V odběrném místě musí být řádně instalován elektrický akumulační spotřebič pro vytápění objektu nebo elektrický akumulační spotřebič pro ohřev užitkové vody.
 • Odběratel musí zajistit technické blokování elektrických akumulačních spotřebičů v dobách platnosti vysokého tarifu.

Sazba D26d – Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu
8 hodin (pro vyšší využití)

Podmínky uplatnění sazby:

 • V odběrném místě musí být řádně instalovány akumulační elektrické spotřebiče pro vytápění objektu.
 • Součtový instalovaný příkon akumulačních elektrických spotřebičů musí činit nejméně 55 % příkonu odpovídajícího hodnotě hlavního jističe před elektroměrem v odběrném místě. Distributor přidělí odběrateli tuto sazbu i tehdy, jestliže je součtový příkon akumulačních spotřebičů nižší než 55 % příkonu odpovídajícího hodnotě hlavního jističe před elektroměrem, avšak odběratel prokáže, že výkon akumulačních elektrických spotřebičů odpovídá tepelným ztrátám vytápěného objektu.
 • Odběratel musí zajistit technické blokování elektrických akumulačních spotřebičů v dobách platnosti vysokého tarifu.

Sazba D27d – Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu
8 hodin

Podmínky uplatnění sazby:

 • Tato sazba je určena pro odběrná místa, u nichž žadatel věrohodným způsobem doloží vlastnické právo, případně užívací právo (leasing apod.) k elektromobilu.
 • Časové vymezení doby platnosti nízkého tarifu je provedeno distributorem v celkové délce minimálně 8 hodin denně v době od 18.00 hodin do 8.00 hodin. V průběhu dne může distributor dobu platnosti nízkého tarifu operativně měnit.

Sazba D35d – Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu
16 hodin

Podmínky uplatnění sazby:

 • Tato sazba může být přiznána pouze do 31. března 2016. Přiznáním sazby se rozumí uzavření první smlouvy o zajištění služby distribuční soustavy nebo smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny s touto sazbou. Pokud byla sazba přiznána do 31. března 2016, platí, že tato sazba může být uplatněna i nadále
 • V odběrném místě musí být řádně instalovány hybridní (smíšené) elektrické spotřebiče pro vytápění objektu.
 • Součtový instalovaný příkon hybridních (smíšených) elektrických spotřebičů, včetně instalovaného příkonu akumulačního spotřebiče pro ohřev užitkové vody, je-li takový spotřebič instalován, musí činit nejméně 50 % příkonu odpovídajícího hodnotě hlavního jističe před elektroměrem v odběrném místě. Distributor přidělí odběrateli tuto sazbu i tehdy, jestliže je součtový příkon hybridních (smíšených) elektrických spotřebičů nižší než 50 % příkonu odpovídajícího hodnotě hlavního jističe před elektroměrem, avšak odběratel prokáže, že výkon hybridních (smíšených) elektrických spotřebičů odpovídá tepelným ztrátám vytápěného objektu.
 • V případě, že je v odběrném místě nainstalován elektrický akumulační spotřebič pro ohřev užitkové vody, platí pro tento spotřebič technické podmínky uplatnění sazby D25d.
 • Odběratel musí zajistit technické blokování akumulační části v dobách platnosti vysokého tarifu.

Sazba D45d – Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 20 hodin
Podmínky uplatnění sazby:

 • Tato sazba může být přiznána pouze do 31. března 2016. Přiznáním sazby se rozumí uzavření první smlouvy o zajištění služby distribuční soustavy nebo smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny s touto sazbou. Pokud byla sazba přiznána do 31. března 2016, platí, že tato sazba může být uplatněna i nadále
 • V odběrném místě musí být řádně instalovány přímotopné elektrické spotřebiče pro vytápění objektu.
 • Součtový instalovaný příkon přímotopných elektrických spotřebičů, včetně instalovaného příkonu akumulačního spotřebiče pro ohřev teplé užitkové vody, je-li takový spotřebič instalován, musí činit nejméně 40 % příkonu odpovídajícího hodnotě hlavního jističe před elektroměrem v odběrném místě. Distributor přidělí odběrateli tuto sazbu i tehdy, jestliže je součtový příkon přímotopných elektrických spotřebičů nižší než 40 % příkonu odpovídajícího hodnotě hlavního jističe před elektroměrem, avšak odběratel prokáže, že výkon přímotopných elektrických spotřebičů odpovídá tepelným ztrátám vytápěného objektu.
 • V případě, že je v odběrném místě nainstalován elektrický akumulační spotřebič pro ohřev užitkové vody, platí pro tento spotřebič technické podmínky uplatnění sazby D25d.
 • Odběratel musí zajistit technické blokování topných elektrických spotřebičů v dobách platnosti vysokého tarifu.

Sazba D55d – Tato sazba byla k 01.01.2017 sloučena se sazbou D56d

Sazba D56d – Dvoutarifová sazba pro vytápění s tepelným čerpadlem uvedeným do provozu od
1. dubna 2005 a operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 22 hodin
Podmínky uplatnění sazby:

 • Tato sazba může být přiznána pouze do 31. března 2016. Přiznáním sazby se rozumí uzavření první smlouvy o zajištění služby distribuční soustavy nebo smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny s touto sazbou. Pokud byla sazba přiznána do 31. března 2016, platí, že tato sazba může být uplatněna i nadále
 • Uvedením do provozu se rozumí datum uzavření první smlouvy o dodávce, distribuci elektřiny nebo smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny v této sazbě.
 • Sazba je určena pro odběrná místa, u nichž odběratel distributorovi věrohodným způsobem prokáže, že pro vytápění objektu je řádně nainstalován a používán systém vytápění s tepelným čerpadlem.
 • Tepelný výkon tepelného čerpadla kryje minimálně 60 % tepelných ztrát vytápěného objektu.
 • V případě, že je v odběrném místě nainstalován elektrický akumulační spotřebič pro ohřev užitkové vody, platí pro tento spotřebič technické podmínky uplatnění sazby D25d.
 • Odběratel musí zajistit technické blokování topných elektrických spotřebičů kromě pohonu kompresoru tepelného čerpadla v dobách platnosti vysokého tarifu.

Sazba D57d – Dvoutarifová sazba pro vytápění topným elektrickým spotřebičem a operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu
20 hodin

Podmínky uplatnění sazby:

 • Tato sazba může být přiznána od 1. dubna 2016. Přiznáním sazby se rozumí uzavření první smlouvy o zajištění služby distribuční soustavy nebo smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny s touto sazbou.
 • V odběrném místě musí být řádně nainstalovány a používány hybridní nebo přímotopné elektrické spotřebiče pro vytápění objektu nebo systém vytápění s tepelným čerpadlem.
 • Součtový instalovaný příkon přímotopných nebo hybridních elektrických spotřebičů nebo systému vytápění s tepelným čerpadlem, včetně instalovaného příkonu akumulačního spotřebiče pro ohřev teplé užitkové vody, je-li takový spotřebič instalován, musí činit nejméně 40% příkonu odpovídajícího hodnotě hlavního jističe před elektroměrem v odběrném místě. Distributor přidělí odběrateli tuto sazbu i tehdy, jestliže je součtový příkon přímotopných nebo hybridních elektrických spotřebičů nebo systému vytápění s tepelným čerpadlem nižší než 40% příkonu odpovídajícího hodnotě hlavního jističe před elektroměrem, pokud odběratel prokáže, že výkon těchto elektrických spotřebičů odpovídá tepelným ztrátám vytápěného objektu.
 • V případě, že je v odběrném místě nainstalován elektrický akumulační spotřebič pro ohřev užitkové vody, platí pro tento spotřebič podmínky uplatnění sazby D25d.
 • Odběratel musí zajistit technické blokování topných elektrických spotřebičů v dobách platnosti vysokého tarifu, kromě pohonu kompresoru tepelného čerpadla.

Sazba D61d – Dvoutarifová sazba ve víkendovém režimu
Podmínky uplatnění sazby:

 • Doba platnosti nízkého tarifu je stanovena celoročně od pátku 12.00 hodin do neděle 22.00 hodin.

Podmínky pro přiznání distribuční sazby stanovené Energetickým regulačním úřadem (výňatek):

Sazba C01d – Jednotarifová sazba (pro malou spotřebu) – pro přiznání této sazby od 01.04.2017 platí následující:

 • hlavní jistič má hodnotu maximálně 3x63A
 • na odběrném místě není připojena výrobna elektrické energie (například FVE)

Sazba C02d – Jednotarifová sazba (pro střední spotřebu)
Sazba C03d – Jednotarifová sazba (pro vyšší spotřebu)

Výše uvedené sazby mají dobu platnosti vysokého tarifu 24 hodin.

Sazba C25d – Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu
8 hodin

Podmínky uplatnění sazby:

 • V odběrném místě musí být řádně instalován elektrický akumulační spotřebič pro vytápění objektu nebo elektrický akumulační spotřebič pro ohřev užitkové vody.
 • Odběratel musí zajistit technické blokování elektrických akumulačních spotřebičů v dobách platnosti vysokého tarifu.

Sazba C26d – Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu
8 hodin

Podmínky uplatnění sazby:

 • V odběrném místě musí být řádně instalovány akumulační elektrické spotřebiče pro vytápění objektu.
 • Součtový instalovaný příkon akumulačních elektrických spotřebičů musí činit nejméně 55 % příkonu odpovídajícího hodnotě hlavního jističe před elektroměrem v odběrném místě. Distributor přidělí odběrateli tuto sazbu i tehdy, jestliže je součtový příkon akumulačních spotřebičů nižší než 55 % příkonu odpovídajícího hodnotě hlavního jističe před elektroměrem, avšak odběratel prokáže, že výkon akumulačních elektrických spotřebičů odpovídá tepelným ztrátám vytápěného objektu.
 • Odběratel musí zajistit technické blokování elektrických akumulačních spotřebičů v dobách platnosti vysokého tarifu.

Sazba C27d – Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu
8 hodin

Podmínky uplatnění sazby:

 • Tato sazba je určena pro odběrná místa, u nichž žadatel věrohodným způsobem doloží vlastnické právo, případně užívací právo (leasing apod.) k elektromobilu.
 • Nabíjecí zařízení musí být napájeno samostatným přívodem a měřeno samostatným měřicím zařízením.
 • Časové vymezení doby platnosti nízkého tarifu je provedeno distributorem v celkové délce minimálně 8 hodin denně v době od 18.00 hodin do 8.00 hodin. V průběhu dne může distributor dobu platnosti nízkého tarifu operativně měnit.

Sazba C35d – Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu
16 hodin

Podmínky uplatnění sazby:

 • Tato sazba může být přiznána pouze do 31. března 2017. Přiznáním sazby se rozumí uzavření první smlouvy o zajištění služby distribuční soustavy nebo smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny s touto sazbou. Pokud byla sazba přiznána do 31. března 2017, platí, že tato sazba může být uplatněna i nadále.
 • V odběrném místě musí být řádně instalovány hybridní (smíšené) elektrické spotřebiče pro vytápění objektu.
 • Součtový instalovaný příkon hybridních (smíšených) elektrických spotřebičů, včetně instalovaného příkonu akumulačního spotřebiče pro ohřev užitkové vody, je-li takový spotřebič instalován, musí činit nejméně 50 % příkonu odpovídajícího hodnotě hlavního jističe před elektroměrem v odběrném místě. Distributor přidělí odběrateli tuto sazbu i tehdy, jestliže je součtový příkon hybridních (smíšených) elektrických spotřebičů nižší než 50 % příkonu odpovídajícího hodnotě hlavního jističe před elektroměrem, avšak odběratel prokáže, že výkon hybridních (smíšených) elektrických spotřebičů odpovídá tepelným ztrátám vytápěného objektu.
 • V případě, že je v odběrném místě nainstalován elektrický akumulační spotřebič pro ohřev užitkové vody, platí pro tento spotřebič technické podmínky uplatnění sazby C25d.
 • Odběratel musí zajistit technické blokování akumulační části v dobách platnosti vysokého tarifu.

Sazba C45d – Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu
20 hodin

Podmínky uplatnění sazby:

 • Tato sazba může být od 1. ledna 2020 přiznána pro odběrná místa určená k bydlení umístěná v rámci stavby pro bydlení podle vyhl. č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů. Pro ostatní odběrná místa nemůže být přiznána po 31. březnu 2017. Přiznáním sazby se rozumí uzavření první smlouvy o zajištění služby distribuční soustavy nebo smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny s touto sazbou. Pokud byla sazba přiznána do 31. 3. 2017, platí, že tato sazba může být uplatněna i nadále. Požadavky na přiznání distribuční sazby C45d budou distribuční společností posuzovány individuálně na základě doložených podkladů.
 • V odběrném místě musí být řádně instalovány přímotopné elektrické spotřebiče pro vytápění objektu.
 • Součtový instalovaný příkon přímotopných elektrických spotřebičů, včetně instalovaného příkonu akumulačního spotřebiče pro ohřev teplé užitkové vody, je-li takový spotřebič instalován, musí činit nejméně 40 % příkonu odpovídajícího hodnotě hlavního jističe před elektroměrem v odběrném místě. Distributor přidělí odběrateli tuto sazbu i tehdy, jestliže je součtový příkon přímotopných elektrických spotřebičů nižší než 40 % příkonu odpovídajícího hodnotě hlavního jističe před elektroměrem, avšak odběratel prokáže, že výkon přímotopných elektrických spotřebičů odpovídá tepelným ztrátám vytápěného objektu.
 • V případě, že je v odběrném místě nainstalován elektrický akumulační spotřebič pro ohřev užitkové vody, platí pro tento spotřebič technické podmínky uplatnění sazby C25d.
 • Odběratel musí zajistit technické blokování topných elektrických spotřebičů v dobách platnosti vysokého tarifu.

Sazba C46d – Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 20 hodin
Podmínky uplatnění sazby:

 • Tato sazba může být přiznána od 1. dubna 2016. Přiznáním sazby se rozumí uzavření první smlouvy o zajištění služby distribuční soustavy nebo smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny s touto sazbou.
 • V odběrném místě musí být řádně instalovány hybridní nebo přímotopné elektrické spotřebiče pro vytápění objektu.
 • Hybridní a přímotopné elektrické spotřebiče včetně akumulačního spotřebiče pro ohřev užitkové vody musí být napájeny samostatným přívodem a měřeny samostatným měřicím zařízením.
 • Tepelný výkon hybridních a přímotopných elektrických spotřebičů odpovídá tepelným ztrátám vytápěného objektu.
 • Odběratel musí zajistit technické blokování topných elektrických spotřebičů v dobách platnosti vysokého tarifu.

Sazba C55d – Dvoutarifová sazba pro vytápění s tepelným čerpadlem uvedeným do provozu do 31. března 2005 a operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 22 hodin
Podmínky uplatnění sazby:

 • Uvedením do provozu se rozumí datum uzavření první smlouvy o dodávce, distribuci elektřiny nebo smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny v této sazbě.
 • Sazba je určena pro odběrná místa, u nichž odběratel distributorovi věrohodným způsobem prokáže, že pro vytápění objektu je řádně nainstalován a používán systém vytápění s tepelným čerpadlem, jehož výkon odpovídá tepelným ztrátám vytápěného objektu.
 • Vytápěcí soustava s tepelným čerpadlem musí být napájena samostatným přívodem a měřena samostatným měřicím zařízením.
 • Odběratel musí zajistit technické blokování topných elektrických spotřebičů kromě pohonu kompresoru tepelného čerpadla v dobách platnosti vysokého tarifu.

Sazba C56d – Dvoutarifová sazba pro vytápění s tepelným čerpadlem uvedeným do provozu od
1. dubna 2005 a operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 22 hodin

Podmínky uplatnění sazby:

 • Uvedením do provozu se rozumí datum uzavření první smlouvy o dodávce, distribuci elektřiny nebo smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny v této sazbě.
 • Sazba je určena pro odběrná místa, u nichž odběratel distributorovi věrohodným způsobem prokáže, že pro vytápění objektu je řádně nainstalován a používán systém vytápění s tepelným čerpadlem.
 • Vytápěcí soustava s tepelným čerpadlem musí být napájena samostatným přívodem a měřena samostatným měřicím zařízením.
 • Tepelný výkon tepelného čerpadla kryje minimálně 60 % tepelných ztrát vytápěného objektu.
 • Odběratel musí zajistit technické blokování topných elektrických spotřebičů kromě pohonu kompresoru tepelného čerpadla v dobách platnosti vysokého tarifu.

Sazba C62d – Speciální sazba pro veřejné osvětlení
Podmínky uplatnění sazby:

 • Sazba je určena pro účely osvětlování veřejných prostranství.