Z čeho se skládají ceny

1. Silová elektřina

Je jediná složka, kterou můžete ovlivnit volbou nového dodavatele. Skládá se z následujících položek:

 • Pevná cena za měsíc
 • Cena elektřiny ve vysokém tarifu (VT)
 • Cena elektřiny v nízkém tarifu (NT)

2. Distribuce elektřiny

Tato složka je u všech dodavatelů elektřiny stejná a je dána cenovými rozhodnutími Energetického regulačního úřadu (ERÚ). Naše společnost, ani jiný dodavatel, nemá možnost tuto složku ceny ovlivnit. Skládá se z následujících položek:

 • Měsíční plat za rezervovaný příkon
  Jde o částku, která se odvíjí od jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem.
 • Cena za distribuované množství elektřiny
  Částka za distribuované množství elektřiny ke konečnému spotřebiteli, ta se může dělit na cenu ve vysokém (VT) a nízkém (NT) tarifu.
 • Cena systémových služeb
  Systémové služby jsou činnosti, které vykonává společnost ČEPS. Tato společnost ze zákona provozuje přenosovou soustavu ČR, zejména zajišťuje rovnováhu mezi výrobou a spotřebou elektřiny.
 • Cena na podporu výkupu elektřiny
  Jedná se o příspěvek na podporu výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů a kombinované výroby elektřiny a tepla.
 • Cena za činnost zúčtování Operátora trhu energií (OTE)
  Jde o příspěvek za činnost zúčtování Operátora trhu energií – OTE, a.s. Více na www.ote-cr.cz.

3. Daň z elektřiny

Daň z elektřiny je zavedená od roku 2008 a jedná se o jednu z tzv. ekologických daní vyplývajících ze závazků vůči Evropské unii.


Nejsou vám jasné některé pojmy?
Detailní vysvětlení jednotlivých položek na faktuře najdete v sekci Vysvětlivky k vyúčtování.

1. Odebraný zemní plyn

Jediná složka, kterou můžete ovlivnit volbou nového dodavatele. Skládá se z následujících položek:

 • Cena za odebraný zemní plyn
 • Stálý měsíční plat

2. Distribuce plynu

Tato složka je u všech dodavatelů plynu stejná a je dána cenovými rozhodnutími Energetického regulačního úřadu (ERÚ). Naše společnost, ani jiný dodavatel, nemá možnost tuto složku ceny ovlivnit. Skládá se z následujících položek:

 • Cena za služby Operátora trhu energií
  Jde o příspěvek za činnost zúčtování operátora trhu – OTE, a.s. Více na www.ote-cr.cz.
 • Pevná cena za odebraný zemní plyn
  Platba za distribuci plynu do odběrného místa zákazníka. Je určena skutečnou spotřebou zákazníka v daném vyúčtovacím období.
 • Stálý měsíční plat
  Platba za distribuci plynu do odběrného místa zákazníka. Vypočítává se jako součin výše poplatku a počtu měsíců vyúčtovacího období, u vyšších spotřeb je cena zpravidla určena dle výše rezervované kapacity.

3. Daň z plynu

Daň je stanovená zákonem č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů. V tomto zákoně jsou vyjmenovány podmínky upravující osvobození od placení této daně. Od placení této daně jsou osvobozeny všechny domácnosti.

Nejsou Vám jasné některé pojmy?
Detailní vysvětlení jednotlivých položek na faktuře najdete v sekci Vysvětlivky k vyúčtování.