Spínání HDO

HDO je využíváno pro přepínání mezi vysokým tarifem (VT) a nízkým tarifem (NT)

Spínání HDO

HDO je zkratka pro hromadné dálkové ovládání. Jedná se o způsob regulace odběru elektrické energie na dálku využívaný v oblasti řízení energetického odběru. HDO je využíváno pro přepínání mezi vysokým tarifem (VT) a nízkým tarifem (NT) – dříve nazývaným jako noční proud. Jeho využitím se vyrovnává spotřeba energie v rámci dne a je možné dosáhnout příznivější nákupní ceny energie.

Režim spínání NT je řízen prostřednictvím HDO každého distributora. Konkrétní časy spínání pro Vaše odběrné anebo předací místo najdete na stránkách daného distributora.