Spínání HDO

HDO je využíváno pro přepínání mezi vysokým tarifem (VT) a nízkým tarifem (NT)

Spínání HDO

HDO je zkratka pro hromadné dálkové ovládání. Jedná se o způsob regulace odběru elektrické energie na dálku využívaný v oblasti řízení energetického odběru. HDO je využíváno pro přepínání mezi vysokým tarifem (VT) a nízkým tarifem (NT) – dříve nazývaným jako noční proud. Jeho využitím se vyrovnává spotřeba energie v rámci dne a je možné dosáhnout příznivější nákupní ceny energie.

Režim spínání NT je řízen prostřednictvím HDO každého distributora. Konkrétní časy spínání pro Vaše odběrné anebo předací místo najdete na stránkách daného distributora.

PREdistribuce https://www.predistribuce.cz/
ČEZ distribuce https://www.cezdistribuce.cz/
E.ON distribuce https://www.eon-distribuce.cz/