Samoodečet, mimořádné vyúčtování

Mějte svou spotřebu pod dohledem

Doporučujeme využívat bezplatné služby na průběžné evidování odečtů, které mají následující výhody:

 • Budete mít svou spotřebu pod dohledem.
 • Můžete předejít případným reklamacím vyúčtování, způsobeným odhadem stavu ze strany příslušného provozovatele distribuční soustavy (např. při periodické fakturaci, přepisu smlouvy apod.).
 • Při změně ceny budete mít fakturovanou reálnou spotřebu v odpovídajících cenách.
 • Máte možnost požádat o vystavení mimořádného vyúčtování* mimo termín standardní periodické fakturace.

Samoodečet

 • Po zadání samoodečtu není vystavena mimořádná faktura, tento odečet je zohledněn v následné fakturaci.

Zadat samoodečet on-line

Mimořádné vyúčtování*

 • Po zadání odečtu bude vystavena mimořádná faktura. Jako důvod odečtu ve formuláři vyberte „Mimořádné vyúčtování“.

Zadat mimořádné vyúčtování on-line

Řešení pro více odběrných míst

 

UPOZORNĚNÍ
Při přechodu k novému dodavateli umožňuje platná legislativa provozovateli distribuční soustavy zjištění odečtu odhadem. Při nenahlášení samoodečtu se odběratel vystavuje riziku, že podaná reklamace bude distribuční společností zamítnuta. S ohledem na tuto skutečnost doporučujeme k datu účinnosti změny dodavatele nahlásit si prostřednictvím původního nebo nového dodavatele odečet měřidla.
O případném zamítnutí samoodečtu je odběratel naší společností vždy informován.

* Mimořádné vyúčtování je ze strany naší společnosti poskytováno bezplatně, může být zpoplatněno dle aktuálně platného ceníku provozovatele distribuční soustavy (viz Ceník poplatků).

 

Elektřina – samoodečet a mimořádné vyúčtování

Odečet je možné nahlásit k libovolnému datu.

Odečet pro elektřinu hlásíme většinou z důvodu:

 • Aktivace smlouvy
  • Odečet je možné nahlásit nejpozději čtvrtý* pracovní den od data aktivace odběrného místa (od změny dodavatele).
 •  Ukončení nebo přepisu smlouvy
  • Odečet je možné nahlásit nejpozději čtvrtý* pracovní den od data ukončení smlouvy pro odběrné místo.
 • Změny ceny elektřiny (zpravidla k 31. 12.)
  • Odečet je možné nahlásit nejpozději 28.* kalendářní den ode dne změny.
 • Periodického odečtu (jestliže nemůžeme být přítomni při plánovaném odečtu)
  • Samoodečtu namísto fyzického odečtu – je zapotřebí zadat stav v den, nakdy byl odečet naplánován.
 • Jiné příčiny
  • Odečet je možné nahlásit nejpozději 28.* kalendářní den ode dne změny.
 • Mimořádného vyúčtování
  • Odečet je možné nahlásit nejpozději 28.* kalendářní den ode dne, ke kterému má být vystaveno mimořádné vyúčtování.

Maximálně je možné nahlásit 10 samoodečtů za rok + 1 k poslednímu dni kalendářního roku.

* Lhůty samoodečtů dané legislativou jsou zkráceny o čas nezbytný pro zpracování požadavků dodavatelem (výše uvedené lhůty jsou doporučené).

Plyn – samoodečet

Odečet je možné nahlásit k libovolnému datu.

Odečet pro plyn hlásíme většinou z důvodu:

 • Aktivace smlouvy
  • Odečet je možné nahlásit nejpozději čtvrtý* pracovní den od data aktivace odběrného místa.
 • Ukončení nebo přepisu smlouvy
  • Odečet je možné nahlásit nejpozději čtvrtý* pracovní den od data ukončení odběrného místa.
 • Změny ceny zemního plynu (zpravidla k 31. 12.)
  • Odečet je možné nahlásit nejpozději 13.* kalendářní den ode dne změny.
 • Periodického odečtu (jestliže nemůžeme být přítomni při plánovaném odečtu)
  • Samoodečtu namísto fyzického odečtu – je zapotřebí zadat stav v den, na kdy byl odečet naplánován.
 • Jiné příčiny 
  • Odečet je možné nahlásit nejpozději 13.* kalendářní den ode dne změny.
 • Mimořádného vyúčtování
  • Podmínky pro mimořádné vyúčtování zemního plynu jsou uvedeny níže.

Maximálně je možné nahlásit 10 samoodečtů za rok + 1 k poslednímu dni kalendářního roku.

* Lhůty samoodečtů dané legislativou jsou zkráceny o čas nezbytný pro zpracování požadavků dodavatelem (výše uvedené lhůty jsou doporučené).


Plyn – mimořádné vyúčtování

Pravidla pro nahlášení odečtu k mimořádnému vyúčtování jsou u každého provozovatele distribuční soustavy jiná:

Distribuční území RWE

 • Mimořádné vyúčtování je možné vystavit pouze s odečtem k poslednímu dni v měsíci.
 • Odečet je možné nahlásit nejpozději čtvrtý* pracovní den následujícího měsíce.
 • Vystavení mimořádného vyúčtování je zpoplatněno společností RWE GasNet, s.r.o., částkou 69 Kč bez DPH.

Distribuční území Pražské plynárenské

 • Mimořádné vyúčtování je možné vystavit s odečtem k libovolnému datu.
 • Odečet je možné nahlásit nejpozději 14.* kalendářní den od provedení odečtu.
 • Vystavení mimořádného vyúčtování je zpoplatněno společností Pražská plynárenská Distribuce, a.s., částkou 77 Kč bez DPH.

Distribuční území E.ON

 • Společnost E.ON Distribuce, a.s., mimořádné vyúčtování neposkytuje.

Maximálně je možné nahlásit 10 samoodečtů za rok + 1 k poslednímu dni kalendářního roku.

* Lhůty samoodečtů dané legislativou jsou zkráceny o čas nezbytný pro zpracování požadavků dodavatelem (výše uvedené lhůty jsou doporučené).

Elektroměr

Elektromer

A – Stav elektroměru – hodnota pro nahlášení samoodečtu
B – Desetinná hodnota stavu – pro samoodečet se neuvádí
C – I = hodnota stavu ve vysokém tarifu (VT), II = hodnota stavu v nízkém tarifu (NT)
D – Číslo elektroměru

 


Náhled standardního displeje digitálního elektroměru

elektromer_displej

A–  Stav elektroměru – hodnota pro nahlášení samoodečtu
B – Desetinná hodnota stavu – pro samoodečet se neuvádí
C – Kurzorová šipka – ukazuje na tarif, ke kterému se zobrazovaný stav elektroměru vztahuje (standardně T1 = VT = vysoký tarif, T2 = NT = nízký tarif)

 


Plynoměr

plynomer

A – Stav plynoměru – hodnota pro nahlášení samoodečtu
B – Desetinná hodnota stavu – pro samoodečet se neuvádí
C – Číslo plynoměru