Distributor

Provozovatel distribuční soustavy

Provozovatel distribuční soustavy (PDS):

  • Je zodpovědný za plánování odečtových tras a termínů včetně realizace periodických odečtů spotřeby měřidla (elektroměr, plynoměr). Tyto údaje zasílá PDS na Operátora trhu energií (OTE), který podklady pro vyúčtování naměřené spotřeby zasílá společnosti Bohemia Energy.
  • Je zodpovědný za výstavbu a údržbu distribuční soustavy elektrické sítě či zemního plynu.
  • Je zodpovědný za příjem a opravu nahlášených poruch na distribuční soustavě (např. spadlé vedení, přeseknutý kabel před měřidlem).

POZOR: Kontakty pro hlášení poruch naleznete zde.

ČEZ Distribuce, a.s.

PREdistribuce, a.s.

EG.D, a.s.

  • Webové stránky: www.egd.cz
  • Informační linka: 800 773 322

GasNet, s.r.o.

  • Webové stránky: www.gasnet.cz
  • Informační linka: 800 113 355

Pražská plynárenská Distribuce, a.s.

https://www.egd.cz/

  • Webové stránky: www.egd.cz
  • Informační linka: 800 773 322