Změna odběratele

Změna odběratele a dodavatele není žádná věda, rádi Vám se všemi náležitostmi pomůžeme

Vyberte prosím situaci, která nejlépe odpovídá Vašim potřebám.

 • Stěhuji se na nové odběrné místo.
 • Na odběrném místě je dodavatelem Bohemia Energy, tzn. předchozí nájemce/vlastník odebíral energie od Bohemia Energy.
 • Mám zájem o výhodnější energie.

Jaký je postup:

1. Kontaktujte nás

 • Zadejte svůj požadavek elektronicky na kontakt@bohemiaenergy.cz
  nebo telefonicky na 800 025 025.
 • Vypíšeme za Vás veškeré potřebné formuláře:
  • rámcovou smlouvu + všeobecné obchodní podmínky
  • plné moci
  • předávací protokol
 • Do druhého dne Vám zašleme připravené podklady k podpisu.

Vyplňte formulář elektronicky


2. Zašlete nám zpět podepsané formuláře

 • Stačí jednoduše podepsat připravené podklady a řídit se instrukcemi v přiloženém průvodním dopisu.
 • K zaslaným formulářům přiložte doklad o vztahu k nemovitosti na nového majitele, kterým může být:
  • Nájemní smlouva
  • Kupní smlouva
  • Darovací smlouva
  • Výpis z katastru nemovitostí

3. Odeslání žádosti na distribuci

 • Po přijetí řádně vyplněných a podepsaných formulářů předáváme okamžitě podklady se žádostí o přepis na distribuci.
 • Orientační lhůty na zpracování žádosti se liší dle distribuce.
 • Lhůta pro vyřízení je u distributorů elektřiny ČEZ a EG.D do 2 týdnů, u PRE do 30 dnů.
 • Distributoři plynu RWE a EG.D provádí změny k 1. dni v měsíci ob jeden měsíc, Pražská plynárenská k 1. dni následujícího měsíce (za splnění podmínky, že obdržíme podklady do 25. dne v měsíci, v opačném případě se lhůta o jeden měsíc prodlužuje).

4. Informujeme Vás
Po přijetí zprávy o zpracování požadavku od distribuce Vám zašleme uvítací dopis, který obsahuje Vaše zákaznické číslo a předepsaný plán záloh.

 

 • Stěhuji se na nové odběrné místo.
 • Odběrné místo je připojené k distribuční soustavě elektřiny nebo zemního plynu, tzn. je osazen elektroměr či plynoměr.
 • Bohemia Energy zde není dodavatelem energie.
 • Mám zájem o výhodnější energie.

Jaký je postup:

1. Kontaktujte nás

 • Zadejte svůj požadavek elektronicky na kontakt@bohemiaenergy.cz
  nebo telefonicky na 800 025 025.
 • Vypíšeme za Vás veškeré potřebné formuláře:
  • rámcová smlouva + všeobecné obchodní podmínky
  • plné moci
  • předávací protokol
 • Do druhého dne Vám zašleme připravené podklady k podpisu.

Vyplňte formulář elektronicky


2. Zašlete nám zpět podepsané formuláře

 • Stačí jednoduše podepsat připravené podklady a řídit se instrukcemi v přiloženém průvodním dopisu.
 • K zaslaným formulářům přiložte:
  • Doklad o vztahu k nemovitosti na nového majitele, kterým může být:
   • nájemní smlouva
   • kupní smlouva
   • darovací smlouva
   • výpis z katastru nemovitostí
 • Smlouvu o připojení (SOP) – je nutnou součástí kompletní dokumentace pro zadání požadavku na distributora. SOP pro Vás můžeme zajistit sami, avšak pouze s podmínkou, že nám zašlete spolu s podepsanými formuláři zpět i kopii posledního vyúčtování z odběrného místa, kam se stěhujete.
 • Co dělat, když nemáte kopii posledního vyúčtování z nového odběrného místa?
  • Navštivte některou z poboček distributora ve svém regionu, kde Vám bude SOP vystavena na počkání. Je nutné mít u sebe:
   • platný doklad totožnosti (ideálně občanský průkaz).
   • doklad o vztahu k nemovitosti (nájemní smlouva, kupní smlouva, darovací smlouva, výpis z katastru nemovitostí).

3. Odeslání žádosti na distribuci

 • Po přijetí řádně vyplněných a podepsaných formulářů předáváme okamžitě podklady se žádostí o přepis na distribuci.
 • U elektřiny je žádost obvykle zpracována do 1 měsíce, u plynu k 1. dni v měsíci ob jeden měsíc (za splnění podmínky, že obdržíme podklady do 25. dne v měsíci, v opačném případě se lhůta o jeden měsíc prodlužuje).

4. Informujeme Vás

 • Po přijetí zprávy o zpracování požadavku od distribuce Vám zašleme uvítací dopis, který obsahuje Vaše zákaznické číslo a předepsaný plán záloh.

Pokud si přejete ukončit smlouvu předčasně z důvodu stěhování, nabízíme Vám tři standardní možnosti, jak správně postupovat.

 1. Pokračovat v odběru na novém odběrném místě – uzavření nové smlouvy.
 2. Stávající odběrné místo přepsat na nového majitele/nájemce.
 3. Doložit uznatelné doklady o stěhování (ukončení nájemní smlouvy; kupní smlouva; výpis z katastru nemovitostí na základě kupní smlouvy; potvrzením zřizovatele o přestěhování do domova důchodců. Doklady, které nejsou uznány: čestné prohlášení o odstěhování manželky/manžela; darovací smlouva), a to se zdůvodněním, proč na nové adrese nelze sepsat smlouvu s naší společností (např. dům s pečovatelskou službou) včetně potvrzení, že nový majitel/nájemce si nepřeje přejít k naší společnosti.

Pro sepsání nové smlouvy nebo zaslání podkladů pro přepis odběrného místa nás kontaktujte na 800 025 025. Poradíme Vám, připravíme a zašleme potřebné formuláře.


Doporučení:

 1. Samoodečet
  Ať již při ukončení smlouvy, nebo při přepisu odběrného místa na nového majitele doporučujeme si zadat k rozhodnému okamžiku samoodečet.
 2. Nová kontaktní adresa
  Nezapomeňte nám nahlásit svou novou doručovací adresu, aby Vám mohly být i nadále doručovány písemnosti (např. konečné vyúčtování, přeplatek složenkou).
 3. Přeplatek
  V případě konečného vyúčtování s přeplatkem Vám doporučujeme nám co nejdříve zaslat číslo účtu a požadavek na vratku formou bankovního převodu.

V případě úmrtí zákazníka existují dvě varianty řešení smluvního vztahu.

a) Převést smlouvu na sebe a pokračovat v odběru u naší společnosti:

 • Kontaktujte zákaznickou linku 800 025 025, kde Vám připravíme a zašleme potřebné formuláře.
 • Bude třeba doložit úmrtní list.

b) Ukončit smlouvu z důvodu úmrtí. V tomto případě je třeba zaslat:

 • Písemnou žádost o ukončení smlouvy z důvodu úmrtí, společně s úmrtním listem.
 • Je nutná řádná identifikace, tzn. ideálně číslo zákaznického účtu nebo číslo smlouvy.
 • „Žádost o ukončení smlouvy“ naleznete v sekci Dokumenty ke stažení.

Doporučení:

 1. Samoodečet
  Ať již při ukončení smlouvy, nebo při přepisu odběrného místa na nového majitele doporučujeme si zadat k rozhodnému okamžiku samoodečet.
 2. Nová kontaktní adresa
  Nezapomeňte nám nahlásit svou novou doručovací adresu, aby Vám mohly být i nadále doručovány písemnosti (např. konečné vyúčtování, přeplatek složenkou).
 3. Přeplatek

Přeplatek do výše 5000 Kč

 • Není nutné, aby byla tato částka projednána v dědickém řízení.
 • Stačí doložit kopii dědického řízení (pro potvrzení okruhu dědiců) a čestné prohlášení, jak bude s přeplatkem naloženo.
 • Čestné prohlášení musí obsahovat:
  • Jméno zůstavitele (původního majitele odběrného místa)
  • Specifikaci dědiců na základě dědického řízení
  • Specifikaci přeplatků u naší společnosti
  • Souhlas všech dědiců na vyplacení přeplatků
  • Označení dědice, kterému se bude vracet přeplatek
  • Podpis všech dědiců

Přeplatek nad 5000 Kč

 • Pohledávka musí být explicitně uvedena v dědickém řízení (DŘ).
 • Pokud není v DŘ uvedena, tak je nutné požádat o otevření DŘ a dodatečně pohledávku projednat (jedná se o chybu notáře, který by měl tuto skutečnost ověřit).
 • Zaslat nám písemný požadavek na vrácení přeplatku s doložením kopie DŘ.

4.     Jak může pozůstalý zabránit odpojení odběrného místa

 • V tomto případě Vám doporučujeme nás co nejdříve kontaktovat a zažádat o přepis odběrného místa na Vaši osobu. My Vám připravíme veškeré nutné formuláře a Vy si tímto zajistíte plynulou dodávku energií za výhodné ceny.