Start nového zákazníka

proces_zmeny_v2

Pozn. 1: Uvedené schéma procesu změny dodavatele platí pro zákazníka, který má uzavřenou smlouvu na dobu neurčitou.

Pozn. 2: V případě smlouvy na dobu určitou jsou výpovědní lhůty různé, a to v rozmezí od 20 dnů až po 3 měsíce. Délka výpovědní lhůty je závislá na produktu, který má zákazník aktuálně sjednaný u svého dodavatele. V obou případech – tedy jak při uzavření smlouvy na dobu určitou, tak na dobu neurčitou – ale shodně platí, že první kroky ke změně dodavatele jsou zahájeny až v momentě, kdy se přiblíží datum konce platnosti smlouvy se současným dodavatelem. Ze strany Bohemia Energy je vždy dodržována výpovědní lhůta, aby zákazník, který hodlá přejít, nebyl vystaven sankcím ze strany svého stávajícího dodavatele. Změna dodavatele také nemusí vždy probíhat pouze k prvnímu dni v měsíci.

Staňte se zákazníkem

 

  • Vámi zvolená platební metoda úhrady záloh je vždy uvedena na plánu záloh a zálohové faktuře.
  • Variabilním symbolem pro úhradu záloh je vždy číslo zákaznického účtu.

  • S přechodem k naší společnosti se nemění „provozovatel distribuční soustavy“.
  • Pro Vás to znamená, že Vám periodické vyúčtování bude zasíláno ve stejném období jako u předchozího dodavatele.

Konečné vyúčtování od Vašeho předchozího dodavatele Vám bude zasláno přibližně do jednoho měsíce od data přeregistrace k novému obchodníkovi.

Zaznamenejte si stavy spotřeby z Vašeho měřidla k datu přeregistrace k naší společnosti a tyto údaje následně zkontrolujte s konečným stavem uvedeným na konečném vyúčtování. Pokud zjistíte významný rozdíl, kontaktujte svého předchozího dodavatele s požadavkem na sjednání nápravy.

„Provozovatel distribuční soustavy“ nemá povinnost provést „fyzický odečet“ spotřeby měřidla k okamžiku přeregistrace odběrného místa k novému obchodníkovi. Má možnost stanovit konečné stavy formou tzv. „odhadu“. Proto Vám doporučujeme si konečné stavy z měřidla zaznamenat a porovnat s vyúčtováním.
Naše společnost nemá dle platné legislativy možnost fakturované konečné stavy (které se zároveň rovnají počátečním stavům u naší společnosti) bez Vaší spolupráce ovlivnit!