Hlášení poruch

V případě úniku plynu, výpadku dodávek elektrické energie nebo poruchy spínání HDO

V případě úniku plynu, výpadku dodávek elektrické energie nebo poruchy spínání HDO kontaktujte poruchovou linku provozovatele distribuční soustavy, který je dle energetické legislativy zodpovědný za funkčnost měřidla ve Vašem distribučním území.

Před nahlášením poruchy prosím zkontrolujte hlavní jistič a případně i podružné jističe. Dále doporučujeme zkontrolovat, zda se elektroměr protáčí, i když vypnete bytové jističe, zda se natáčí pouze VT nebo NT (u dvoutarifních sazeb), případně zda není elektroměr hlučnější oproti obvyklému provozu.

> PRE distribuce, a. s.: 1236

> ČEZ distribuce, a. s.: 800 850 860

> EG.D, a.s.: 800 225 577

Na uvedených číslech jednotlivých provozovatelů distribuční soustavy lze nahlásit:

 • poruchu v dodávce elektřiny
 • nahlášení poruchy elektroměru a přístroje HDO
 • ohlášení havarijních situací v cizím zařízení s rizikem ohrožení

Pro urychlení obsloužení si prosím připravte následující informace:

 • jméno a příjmení ohlašovatele
 • jméno a příjmení zákazníka
 • adresa nebo podrobný popis místa, kde došlo k poruše (obec, ulice, číslo popisné)
 • specifikaci poruchy, co Vám nefunguje
 • telefonní kontakt

Před nahlášením poruchy prosím zkontrolujte, zda není uzavřen hlavní uzávěr plynu (HUP).

> Poruchová linka plyn 1239

Na uvedeném čísle 1239 lze hlásit následující závady:

 • poruchu dodávky zemního plynu do místa spotřeby
 • veškeré úniky zemního plynu
 • ohlášení závady a poruchy plynárenského zařízení (plynovod, přípojky, regulační stanice plynu, stanice katodové ochrany)
 • závady na měřicím zařízení (plynoměru)

Pro urychlení obsloužení si prosím připravte následující informace:

 • jméno a příjmení volajícího, jeho adresu a tel. spojení
 • co nejpřesnější popis místa výskytu poruchy
 • druh poruchy (únik plynu, výpadek dodávky plynu, vadný plynoměr atp.)

V případě, že distribuční společnost neshledá důvod ke kontrole měřidla, máte možnost požádat o jeho přezkoušení  v autorizovaném metrologickém středisku pro ověřování měřidel. Nebude-li na měřidle shledána žádná závada, bude Vám toto přezkoušení fakturováno, v opačném případě hradí náklady spojené s přezkoušením příslušný provozovatel distribuční soustavy.

Přezkoušení měřidla