Často kladené dotazy

Proč dokážete nabízet výhodnější ceny energií?

 • Máme kvalitní a zkušený obchodní tým a umíme nakupovat energii, tak abychom byli schopni našim zákazníkům nabídnout výhodné ceny.
 • Máme nižší náklady než velcí dodavatelé, proto dokážeme cenu energií držet nízko a přesto vydělávat.
 • Jsme flexibilní, umíme se rychle přizpůsobit aktuální situaci na trhu, využít dobré příležitosti a stále se učit novým věcem.

Jak funguje vaše služba GARANCE nižší ceny?

 • Služba GARANCE nižší ceny v sobě zahrnuje dvě plnění ze strany Bohemia Energy:
  • To hlavní se odehraje při ročním vyúčtování. Pro odběrné místo zákazníka provede náš fakturační systém dva výpočty celkové ceny za dodávku. Jeden výpočet je proveden s cenami dominantního dodavatele a druhý s cenami Bohemia Energy. Systém oba výsledky porovná a zkontroluje, jestli je celkový náklad za dodávku od Bohemia Energy nižší. Pokud by tomu tak nebylo (někdy může nastat případ, kdy je spotřeba zákazníka velmi nízká a neprojeví se plně úspora za MWh), poskytne Bohemia Energy zákazníkovi jednorázovou slevu tak, aby byla dodržena nižší celková cena za dodávku. Tuto službu poskytuje Bohemia Energy jako jediná na trhu. Zákazník nic nemusí hlídat, Bohemia Energy hlídá úspory za něj.
  • Druhým plněním je tzv. Průkaz GARANCE. Ten zákazníkovi zpřístupníme ve webové kanceláři. Vydávame ho zpravidla v prosinci, kdy jsou již známy ceny elektřiny na příští rok. Obsahuje přehledně všechna odběrná místa zákazníka a ukazuje jednotkovou úsporu na elektřině a/nebo zemním plynu. U elektřiny zobrazuje úsporu na příští rok, u zemního plynu zobrazuje úsporu v běžném roce. Je to z toho důvodu, že ceny zemního plynu se v průběhu roku zpravidla mění, a proto můžeme prokázat úsporu až na konci roku dodávky.

Proč si vybrat Bohemia Energy?

 • Již řadu let úspěšně působíme na trhu a za naším úspěchem stojí téměř 600 000 spokojených zákazníků.
 • Přechod k naší společnosti je jednoduchý a navíc se o vše zdarma postaráme za vás. Jsme silným partnerem a k našim zákazníkům přistupujeme zodpovědně.
 • Investicemi do nových technologií zvyšujeme komfort svých zákazníků.
 • Vaši úsporu prokazatelně dokládáme na přehledné vyúčtovací faktuře, kde si můžete ceny přepočítat a zkontrolovat.

Jak se můžu stát Vašim zákazníkem?

 • Stačí jednoduše kontaktovat naše prodejce, kteří jsou Vám k dispozici na telefonním čísle 800 025 025.
 • Nebo vyplnit smlouvu na našich webových stránkách. Budete-li potřebovat poradit se smlouvou, stačí jednoduše zažádat o zpětné zavolání přes webový formulář..

Doporučení: Připravte si poslední vyúčtování od svého stávajícího dodavatele.


Odkdy je smlouva platná?

 • Smlouva se stává platnou dnem podpisu a účinná je okamžikem zahájení dodávek od naší společnosti.

Můžu si u vás ověřit, zda je smlouva aktivní?

 • Kontaktujte nás, máme přístup na stránky operátora trhu s elektřinou, kde vidíme aktuální stav Vašeho odběrného místa.

Kolik mě bude stát přechod k vaší společnosti?

 • Za změnu dodavatele neúčtujeme žádné poplatky, navíc celý proces hlídáme a realizujeme za Vás.

Jak dlouho trvá změna dodavatele?

 • U smlouvy na dobu neurčitou trvá změna dodavatele obvykle 3 až 4 měsíce, o vše se kompletně a bezplatně postaráme my. U smlouvy na dobu určitou je lhůta přeregistrace odběrného místa k naší společnosti závislá na výpovědní lhůtě Vašeho předchozího dodavatele.

Kdo se bude starat o elektroměr/plynoměr, pokud změním dodavatele?

 • Se změnou dodavatele se provozovatel distribuční soustavy (distributor) nemění. Distributor bude i nadále zodpovědný za odečty spotřeby a správu plynoměrů a elektroměrů.

Kdo zajišťuje odečty a kdy obdržím vyúčtování?

 • Po změně dodavatele zajišťuje odečty odběrného místa stále stejný provozovatel distribuční soustavy, proto se nemění termín odečtu spotřeby. Vyúčtování spotřeby tak budete dostávat ve stejném termínu jako u předchozího dodavatele.

Když s Vámi uzavřu smlouvu, nebudu po dobu přeregistrace bez proudu?

 • O celý proces přeregistrace se postará naše společnost, která zajistí plynulou změnu dodavatele a navazující plynulé dodávky elektřiny a zemního plynu.

Jak se dozvím, kdy mám začít platit zálohy?

 • Po dokončení procesu přeregistrace odběrného místa Vám zašleme „uvítací balíček“, který obsahuje uvítací dopis včetně potvrzeného data přeregistrace a nového plánu záloh.

Proč mám v uvítacím balíčku poštovní poukázky, když hradím zálohy přes SIPO?

 • Poštovní poukázka je součástí každého „uvítací balíčku“ a můžete ji použít například v případě, že Vám z technických důvodů neprojde první záloha do SIPO. V krajním případě se může stát, že nám potvrzení změny dodavatele pro Vaše odběrné místo přijde od operátora trhu až poté, co odešleme České poště datový soubor s předepsanými zálohami do SIPO. V takovém případě budete mít v SIPO až následující zálohu.

Při první úhradě záloh přes SIPO mi byly ještě účtované zálohy od původního dodavatele, jak je to možné?

 • Taková situace může nastat pouze v případě, kdy potvrzení přeregistrace odběrného místa proběhne po datu odeslání datového souboru České pošty ze strany Vašeho bývalého dodavatele. Dodavatelé zasílají České poště datový soubor s předepsanými zálohami do SIPO obvykle do 25. dne předcházejícího měsíce a změna dodavatele může být schválena až po tomto datu. Váš stávající dodavatel tak již nedokáže zabránit předepsání další zálohy. Řešením je neoprávněně inkasovanou platbu od předchozího dodavatele z dokladu SIPO vyjmout na nejbližší pobočce České pošty nebo požádat dodavatele o její vrácení.

Kdy mi bude vystaveno konečné vyúčtování od předchozího dodavatele?

 • Konečné vyúčtování od Vašeho předchozího dodavatele Vám bude zasláno nejpozději do jednoho měsíce od data změny dodavatele.

Doporučení:

 • Při změně dodavatele provádí distributor ve většině případů odečet stavů měřidla pro účel vystavení konečné faktury tzv. odhadem.
 • Odhad nemusí odpovídat skutečnosti. Proto svým zákazníkům doporučujeme k datu přeregistrace provést samoodečet měřidla a zjištěný stav nahlásit na naší zákaznické lince nebo zákaznické lince předchozího dodavatele.
 • Samoodečet může naše společnost nahlásit distributorovi max. 5 dní po datu změny dodavatele.

Chtěl/a bych platit inkasem, musím do banky, nebo to za mě vyřídíte?

 • Stačí, abyste u své banky zažádali o povolení k inkasu ve prospěch našeho účtu, a o realizaci plateb se postaráme my. Důležité je nepoužívat žádné variabilní a specifické symboly a mít na účtu vždy dostatek finančních prostředků.

Vracíte přeplatky nebo je započítáváte na další předepsané zálohy jako většina dodavatelů?

 • Přeplatky zákazníkům vracíme automaticky, datum splatnosti je vždy uvedeno na vyúčtování. V současné době většina ostatních dodavatelů převádí přeplatky na další zálohy, a to bez souhlasu zákazníka, to se Vám u nás nestane!

Jakým způsobem mohu hradit zálohy a faktury?

 • Nabízíme Vám možnost nastavit si různé platební metody pro:
  • zálohy: SIPO, inkaso, bankovní převod, hotovost.
  • faktury: bankovní převod, inkaso, hotovost.
  • přeplatky: převodem na bankovní účet nebo poštovní poukázkou.

Jak poznám, že výše záloh je pro mě dostatečná?

 • Každý zákazník má možnost určit si výši zálohové platby již při podpisu smlouvy – z naší strany pouze doporučujeme respektovat zálohu ve stejné výši jako u předchozího dodavatele, která zpravidla odpovídá skutečné spotřebě na odběrném místě i s ohledem na ceny.
 • S každým dalším vyúčtováním jsou zálohy automaticky přepočítány dle skutečné spotřeby na odběrném místě bez ohledu na doplatky nebo přeplatky z vyúčtování.
 • V průběhu zúčtovacího období nám můžete zaslat kontrolní samoodečet a my pro Vás přepočítáme výši zálohy dle zjištěné průběžné spotřeby.

Jak změním výši zálohových plateb?

 • Předepsané zálohové platby v souhrnu odpovídají skutečné spotřebě zákazníka, ale i přesto mohou nastat situace, kdy je nutné zálohové platby upravit. Jednou z takových situací může být i změna charakteru odběru (např. změna technologie vytápění). V tomto případě stačí nahlásit na naši zákaznickou linku samoodečty odpovídající měsíční spotřebě na odběrném místě a nová výše zálohy Vám bude ihned propočítaná. Snížení zálohy Vám doporučujeme pečlivě zvážit a propočítat dopad takové změny. Pokud je záloha podhodnocena, tak je zákazník vystaven riziku doplatku u vyúčtování spotřeby.

Proč se mi po vystavení vyúčtování navýšily zálohy?

 • Zálohové platby odpovídají skutečné spotřebě na odběrném místě a jejich výše je stanovena bez ohledu na doplatky nebo přeplatky z konkrétního vyúčtování. Původní záloha tedy nemusela odpovídat skutečnosti anebo mohlo dojít ke zvýšení odběru elektřiny/zemního plynu. Při stanovení výše zálohové platby je také zapotřebí přihlédnout k aktuální ceně komodity.

Jaké platby jsou zahrnuty do vyúčtování spotřeby?

 • Ve vyúčtování spotřeby jsou zahrnuty zálohové platby, které byly přijaté do data odečtu a zaúčtované nejpozději v okamžik vystavení vyúčtování. Platby přijaté po tomto datu budou zohledněny v následujícím vyúčtování.

Stav ve vyúčtování neodpovídá stavu ve skutečnosti, co mám dělat?

 • Vzhledem k tomu, že provozovatel nemá povinnost zjišťovat stavy měřidel fyzickým odečtem při každém vyúčtování, může se stát, že byl odečet stanoven odhadem (tedy propočtem pomocí typového diagramu dodávky). Pokud vyúčtované stavy spotřeby neodpovídají skutečnosti, stačí nám zadat reklamaci příslušného vyúčtování pomocí formuláře nebo na našich webových stránkách, popřípadě prostřednictvím zákaznické linky a my předáme reklamaci na patřičného distributora.

Vyplňte webový formulář


Přešel jsem k Vaší společnosti a v prvním vyúčtování mi vznikl vysoký nedoplatek. Myslel jsem, že u Vás budu šetřit.

 • Ano, samozřejmě s námi šetříte. Spotřeba naměřená distributorem přes operátora trhu je u našich produktů oceněná vždy výhodnějším ceníkem, než by tomu bylo u dominantního dodavatele ve Vašem regionu u jeho běžného produktu (neplatí pro krátkodobé akční ceníky).
 • Podstatné jsou v takovéto situaci dvě věci:
  • Porovnat výši spotřeby versus předchozí porovnávané období.
  • Zkontrolovat počáteční stav na vyúčtovací faktuře. Bohužel, distributor nemá zákonnou povinnost učinit v okamžiku změny dodavatele odečet fyzicky na místě, ale může jej stanovit tzv. odhadem (tedy propočtem dle typového diagramu dodávky), čehož často také využívají s cílem šetřit náklady a nezdražovat tak regulovanou složku ceny dodávky. Je tedy možné, že určitá část spotřeby od předchozího dodavatele, díky odhadu spotřeby, přešla do námi fakturovaného období. Což ovšem není nutně špatná zpráva, s ohledem na skutečnost, že u nás je tato spotřeba oceněna výhodnějším ceníkem.

Nabízíte možnost splátkového kalendáře?

 • Ano, nabízíme. Splátkový kalendář může být vystaven pouze na fakturu před splatností a její výše nesmí být nižší než 3000 Kč. Před schválením splátkového kalendáře se také posuzuje platební morálka zákazníka.

Ceny energií se stále zvyšují. Jak často mohu zvyšovat svou výši záloh?


Proč mi přišla upomínka, když jsem zaplatil?

 • Tato situace může vzniknout v případě, že platba byla zaplacena po splatnosti a byla přiřazena k zákaznickému účtu ve chvíli, kdy se již vystavila upomínka. Pokud byla platba zaplacena v době splatnosti, prosíme o kontrolu variabilního symbolu a čísla bankovního účtu. Pro případnou kontrolu u nás je zapotřebí nám zaslat uznatelný doklad o realizaci platby.

Co když nestihnu uhradit zálohu/vyúčtování do data splatnosti?

 • Doporučujeme Vám tuto situaci řešit obratem úhradou nebo zasláním uznatelného dokladu o zaplacení, vyhnete se tak případnému upomínání, které může z naší strany nastat.

Byl u nás naplánován fyzický odečet elektrické energie, ale nebyli jsme doma. Komu máme stavy nahlásit?

 • V tomto případě stačí kontaktovat svého dodavatele do 3 dnů od doručení výzvy a nahlásit aktuální stavy měřidla. Vždy je nutné uvádět stavy, které byly na odběrném místě v den plánovaného fyzického odečtu.

Co je to elektronická fakturace?

 • Jednou ze služeb, kterou poskytujeme svým zákazníkům, je zasílání elektronických faktur za dodávku elektřiny a zemního plynu e-mailem. Současně je elektronická faktura rovněž ukládána na účet zákazníka na zabezpečeném zákaznickém portále ve webové kanceláři.
 • Zákazník tak má elektronickou fakturu k dispozici okamžitě po jejím vystavení, může s předstihem získat přehled o nákladech na odebrané energie a může ji případně komfortně sdílet s dalšími osobami. Zasíláním elektronických faktur zároveň společně přispíváme k šetření přírodních zdrojů.

Stěhuji se, co mám dělat?

 • Podrobný návod spolu se všemi dokumenty, které jsou nutné k přepisu odběrného místa na jiného majitele a zajištění dodávek na novém odběrném místě, naleznete zde.

Stávající odběratel na odběrném místě zemřel, jak mám postupovat?

 • Doporučujeme Vám obrátit se na naši zákaznickou linku nebo je možné se informovat o dalším postupu na našich webových stránkách. Podrobný návod naleznete zde.
 • Nejdůležitější je nás o této skutečnosti informovat, co možná nejdříve.

Je možné zadat u Vaší společnosti samoodečet elektroměru/plynoměru?

 • Ano, samozřejmě. V případě elektřiny má možnost zákazník nahlásit 10 samoodečtů za rok + 1 k poslednímu dni kalendářního roku, datum odečtu nesmí být starší 28 dnů. U zemního plynu je důležité znát provozovatele distribuční soustavy, v případě společnosti EG.D (oblast jižních Čech) je možné zadat samoodečet pouze ke změně ceny, u zbývajících společností je možné zadat samoodečet k libovolnému datu. Datum odečtu nesmí být starší 13 dnů. Návod na zadání samoodečtu naleznete zde.

Jak mohu požádat o změnu údajů ve smlouvě?

 • Změnu můžete zaslat písemně nebo kontaktovat naši zákaznickou linku. U změny příjmení, názvu společnosti, trvalého bydliště, sídla společnosti lze změnit údaje na smlouvě až po doložení dokladu, který změnu potvrzuje (např. kopie oddacího listu, výpis z obchodního rejstříku…). Podrobný návod na změnu osobních údajů naleznete zde .

Bude mi při změně dodavatele zachována stávající distribuční sazba?

 • Pokud odběratel při změně dodavatele elektřiny výslovně nepožádá provozovatele distribuční soustavy o změnu technických parametrů připojení k elektrizační soustavě, neexistuje žádný důvod pro změnu sazby. Samotná změna dodavatele elektřiny však nevyvolá nový proces přiznání distribuční sazby, protože ze strany odběratele nedojde k fyzické změně charakteru odběru elektřiny.

Připojil jsem si bojler, je zapotřebí změnit sazbu?

 • V případě, že připojujete bojler, je vhodné o změnu sazby zažádat. Bojler Vám bude ohřívat vodu po dobu trvání nízkého tarifu (tzv. „noční proud“), kdy je cena elektřiny výrazně nižší a díky tomu můžete ušetřit.

Potřebuji navýšit jistič, jak mám postupovat?

 • Připravili jsme pro Vás podrobný postup, který naleznete zde.

Změnit sazbu


Jaký je rozdíl mezi D01d a D02d.

 • Sazba D01d je určena pro menší spotřebu – nízké měsíční poplatky, ale vyšší cena za kWh. Tato sazba je vhodná pro chaty, garáže a jednočlenné, příp. dvoučlenné domácnosti, kde je nízká spotřeba (cca do 1,3 MWh/rok – závisí i na velikosti jističe). Sazba D02d je výhodná pro běžnou spotřebu (vyšší měsíční poplatky, nižší cena za kWh elektřiny), tedy pro standardní domy a byty.

Mám vysoké měsíční poplatky, mohu je nějak ovlivnit změnou jističe nebo sazby?

 • Zde by bylo vhodné se obrátit na elektroinstalační firmu, která Vám ověří, zda máte vhodnou distribuční sazbu a/nebo zda nemáte zbytečně veliký jistič.
 • Například snížením jističe z 3 × 32 A na 3 × 20 A při sazbě D45d můžete na poplatcích ročně ušetřit cca 2091 Kč (pro výpočet byly použity ceny za jistič pro rok 2015).

Je změna distribuční sazby zpoplatněná?

 • Samotná změna sazby zpoplatněná není, mohou však vzniknout dodatečné náklady spojené s úpravou odběrného místa a s vystavením revizní zprávy. Případné náklady hradí koncový zákazník elektroinstalační firmě, kterou si pro účely změny sám zajistí.

Jaký je rozdíl mezi Bohemia Energy a distributorem?

 • V rámci liberalizace trhu se velké energetické společnosti rozdělily na dva samostatné právní subjekty:
  • Distribuce (např. ČEZ Distribuce, PREdistribuce) – spravují elektroměry/plynoměry, přípojky k distribuční soustavě, zajišťují periodické odečty spotřeby měřidla apod. Jedná se o monopolní část trhu, kde takový subjekt poskytuje své služby všem dodavatelům energií, tedy i nám.
  • Obchodník / dodavatel (ČEZ prodej, PRE) – jedná se o liberalizovanou část trhu, na které probíhá konkurence. A toto je právě oblast našeho podnikání. Spotřebu naměřenou distributorem dokážeme u nás ocenit výhodnějším ceníkem, nežli by tomu bylo u dominantního dodavatele v regionu.
 • Při změně dodavatele tak zákazníkům zůstává stále distributor. My využíváme jeho elektrické vedení k tomu, abychom Vám dopravili levnější elektřinu.
 • Co se týče odečtů a případných poruch na elektroměru, vše řeší distribuce, ale pro Vaše pohodlí stačí zavolat nám a my případné poruchy vyřídíme za Vás.

Co tvoří cenu elektrické energie?

 • Celková cena elektřiny se skládá ze dvou základních částí:
  • První část je regulována Energetickým regulačním úřadem a tvoří ji činnosti spojené s dopravou elektřiny od výrobce prostřednictvím přenosové a distribuční soustavy ke konečnému zákazníkovi a také se zajištěním stability elektrizační soustavy ČR z technického i obchodního hlediska.
  • Druhou část tvoří silová elektřina, jejíž cena je určována tržním prostředím. Uspořit tedy můžete právě na silové elektřině, kterou držíme oproti velkým dodavatelům níže.

Je možné změnit časy spínání hromadného dálkového ovládání (HDO)?

 • Úprava spínání časů pro VT a NT není možná. Elektroměr, včetně zařízení HDO, je majetkem distribuce. Tyto časy se po změně dodavatele nemění.

Kdo dohlíží na trh s energiemi?

 • Na dodržování stanovených pravidel dohlíží státní organizace Energetický regulační úřad.
 • Práva a povinnosti zákazníka v postavení spotřebitele jsou shrnuta v Kontrolním seznamu evropského spotřebitele energie vypracovaném Evropskou Komisí. Tento dokument je dostupný na stránkách ERÚ.

Jakým způsobem se s Vámi můžu spojit?

 • Nabízíme řadu možností, jak nás kontaktovat. V první řadě na Vás čekají vyškolení operátoři na lince 800 025 025. Můžete nás kontaktovat i přes e-mail: kontakt@bohemiaenergy.cz, nově se s námi můžete spojit na Facebooku, zavolat nám můžete zdarma přes Skype nebo stačí vyplnit formulář na webových stránkách a my se Vám ozveme.