BEE LogoTisková zpráva ze dne 8. 11. 2021


Všechna rozhodnutí jsme činili v zájmu našich klientů!

Skupina Bohemia Energy působila na českém trhu 16 let. Jejím hlavním cílem bylo zajistit zákazníkům levnější energie, než nabízeli tradiční dodavatelé. Během svého působení ušetřila svým klientům téměř 6 miliard korun. Společnost Bohemia Energy znovu potvrdila, že klientům vrátí jejich přeplatky na zálohách. Bohemia Energy zároveň upozornila na totální selhání DPI, ve kterém jsou klienti drženi nesmyslně dlouho a jsou jim účtovány nepřiměřeně vysoké ceny.

„Všem našim zákazníkům, obchodním partnerům i zaměstnancům se hluboce omlouvám. Velmi mě mrzí, že jsme museli ukončit naši činnost. Bylo to nejtěžší rozhodnutí v mém životě a bylo to nutné rozhodnutí v zájmu našich klientů. Toto rozhodnutí bylo neplánované vzhledem k tomu, že společnost vedla do poslední chvíle kroky k pokračování své obchodní činnosti. K tomuto kroku musela společnost přistoupit bezprostředně poté, kdy jí banky zastavily přislíbené financování. Pokud by se společnost dostala do insolvence, nemohla by všem svým klientům vrátit přeplatky na zálohách a klienti by na své peníze museli čekat i roky,“ vysvětluje Jiří Písařík, majitel skupiny Bohemia Energy.

Zlomový moment přišel 12. října odpoledne, kdy se Bohemia Energy dozvěděla, že i přes velmi intenzivní jednání a předchozí přísliby od financujících bank nezíská financování pro vzniklou situaci, přestože podstatná část úvěru již byla dlouhodobě schválena. A to i přesto, že Bohemia Energy plnila dodatečné požadavky, které banky pro schválení financování kladly. „Hned následující den jsme proto museli učinit to nejtěžší rozhodnutí za posledních šestnáct let v byznysu a ukončit dodávky energií. Učinili jsme tak proto, aby bylo zabráněno vzniku dalších ztrát, které by neumožnily vrátit klientům přeplatky na zálohách. Pokud bychom rozhodli později, bylo by téměř jisté, že by se firma dostala do insolvence, což by byla katastrofa pro naše klienty,“ říká Jiří Písařík.

Bohemia Energy vrátí všem klientům přeplatky na zálohách
Společnost Bohemia Energy znovu potvrdila, že všem svým klientům vrátí veškeré přeplatky na zálohách. Průběžně klientům zasílá konečné zúčtování na základě podkladů, které ji dodávají provozovatelé distribučních soustav (PDS). Pokud se objeví ve vyúčtování nesrovnalosti, není to zaviněním Bohemia Energy, ale právě provozovatelů distribučních soustav. Pokud klientovi nesouhlasí konečný stav odběru, měl by postupovat dle standardního reklamačního řízení.

Bohemia Energy předpokládá, že více než 1 200 000 konečných vyúčtování odešle všem svým klientům nejpozději do konce letošního roku.

Společně se zasíláním vyúčtování zároveň společnost Bohemia Energy již začala klientům také vracet přeplatky na zálohách.

Selhání dodavatelů poslední instance (DPI)
Aktuální situace ukázala naprosto nedostatečnou regulaci DPI. Klienti „spadli“ do DPI k různým dodavatelům, kteří jim účtují různé ceny za odběr energií. Rozdíl je dokonce více než 1 000 Kč za 1 MWh! Všichni dodavatelé nakupují energie na stejném trhu. Za předpokladu, že je pro klienty v DPI nakupují za spotové ceny, liší se u jednotlivých dodavatelů marže o více než 400 %. (228 Kč/MWh - 1.049 Kč/MWh).

Po více než 3 týdnech jsou přibližně 2/3 klientů stále v režimu DPI, protože tento stav dodavatelům vyhovuje. Přitom Energetický zákon počítá s tím, že dodávky klientům v režimu DPI mají být po nezbytně dlouhou dobu.

Bohemia Energy nabízela Ministerstvu průmyslu a obchodu (MPO), že je připravena aktivně pomoci s převodem klientů z režimu DPI do standardních smluv, poskytnout svých 800 zaměstnanců, tedy kapacitu, která by během 14 dní zajistila zasmluvnění klientů k novým dodavatelům. MPO nabídku odmítlo s tím, že se o zákazníky postarají DPI.

V této situaci jednoznačně selhal regulátor, potažmo stát, který nijak nezasáhl. Kdyby situaci v režimu DPI řešil český stát okamžitě jako například na Slovensku, nemuselo dojít k tomu, že desetitisíce lidí se ocitli v energetické chudobě.

Neskrýváme se, nemáme co tajit
„Důrazně odmítáme, že bychom jako jednatelé nebo společnost spáchali jakýkoliv trestný čin. Ovšem rozumíme, že orgány činné v trestním řízení jsou povinny prověřit podaná trestní oznámení a rozhodně budeme poskytovat veškerou součinnost v maximální možné míře. Nemáme co skrývat ani tajit. Nikam neodjíždíme, naopak denně pracujeme na tom, abychom vzniklou situaci vyřešili. Pokud by k nám PČR chtěla přijít, případně si cokoli vyžádat, vše poskytneme a mohou nás kdykoli kontaktovat,“ dodává Jiří Písařík.


Vážení zákazníci,

s politováním Vám musíme oznámit, že skupina BOHEMIA ENERGY ukončuje dodávky elektřiny a plynu na českém energetickém trhu.

K tomuto razantnímu kroku nás přiměl přetrvávající extrémní růst cen energií na velkoobchodních trzích, kdy cena obou dodávaných komodit, je nyní třikrát vyšší, než byla v loňském roce. Vždy jsme se pro Vás snažili zajistit co nejvýhodnější podmínky, ale tento bezprecedentní nárůst nám to již nadále neumožňuje.

Celou tiskovou zprávu naleznete ZDE.


Co to pro Vás znamená?

Dodávky energií bude pro Vás zajišťovat tzv. Dodavatel poslední instance, a to po dobu následujících 6 měsíců. Právo zajištění kontinuální dodávky prostřednictvím Dodavatele poslední instance Vám vzniká ze zákona a nemusíte se tak obávat přerušení dodávek do Vašich odběrných míst.


Co doporučujeme v současné situaci udělat?

V co možná nejkratším čase si vyberte nového dodavatele a uzavřete s ním smlouvu na dodávku energií. Důležité kontakty najdete na ZDE.

Odpovědi na Vaše nejčastější dotazy naleznete ZDE.

I v následujících týdnech Vám budeme k dispozici na našich infolinkách a e-mailech a budeme se snažit udělat vše pro to, aby byl Váš přechod k novému dodavateli co nejméně komplikovaný. Nicméně očekáváme, že naše zákaznická linka, bude v nejbližších dnech čelit velkému náporu otázek, a proto se předem omlouváme za delší čekání na spojení s našim operátorem.

Učinit toto rozhodnutí pro nás bylo velmi náročné a vzniklá situace nás velice mrzí. Chtěli bychom Vám touto cestou poděkovat za důvěru a přízeň, kterou jste nám projevovali v uplynulých letech.


DPI (Dodavatel poslední instance)


ELEKTŘINA

E.ON Česká republika, s.r.o.
Telefon: 800 773 322
www.eon.cz

Pražská energetika, a.s.
Telefon: 800 550 055
www.pre.cz

ČEZ Prodej, a.s.
Telefon: 800 810 820
www.cez.cz


PLYN

E.ON Česká republika, s.r.o.
Telefon: 800 773 322
www.eon.cz

Pražská plynárenská, a.s.
Telefon: 800 134 134
www.ppas.cz

Innogy Česká republika a.s.
Telefon: 800 113 355
www.innogy.cz


Důležité kontakty pro sjednání nové dodávkové smlouvy


ČEZ Prodej, a.s.
Telefon: 800 810 820
www.cez.cz

E.ON Česká republika, s.r.o.
Telefon: 800 773 322
www.eon.cz

Innogy Česká republika a.s.
Telefon: 800 113 355
www.innogy.cz

Pražská energetika, a.s.
Telefon: 800 550 055
www.pre.cz

Pražská plynárenská, a.s.
Telefon: 800 134 134
www.ppas.cz

bezDodavatele a.s.
Telefon: 800 850 850
www.bezdodavatele.cz

MND a.s.
Telefon: 800 400 500
www.mnd.cz

Otázky a odpovědi (FAQ)


Kdo je dodavatel poslední instance?
Dodavatel poslední instance (DPI) je subjekt na trhu s elektřinou a zemním plynem, který má v zákonem stanovených případech povinnost dodávat elektřinu a zemní plyn zákazníkům za ceny stanovené Energetickým regulačním úřadem. DPI je povinný dodávat Vám komoditu ve smluveném rozsahu do doby, než si zvolíte nového dodavatele, nejdéle však po dobu 6 měsíců ode dne ztráty způsobilosti dodavatele, dodávat Vám elektřinu a/nebo zemní plyn.

Do kdy musím platit zálohy za dodávky elektřiny/ plynu?
S ohledem na to, že dodavatelské společnosti skupiny Bohemia Energy budou svým zákazníkům dodávat elektřinu do 14. 10. 2021, zemní plyn do 17. 10. 2021, je nutné, aby zákazníci uhradili zálohové platby i za říjen. Tyto budou řádně vyúčtovány v konečné faktuře poté, co obdržíme fakturační data od příslušných provozovatelů distribučních soustav.

Kdy obdržím konečné vyúčtování?
Konečné vyúčtování Vám naše společnost vystaví nejpozději do 4 týdnů ode dne dodání potřebných dat od příslušného provozovatele distribuční soustavy.

Platil jsem Vám platby formou SIPO, budu si muset rušit SIPO platby sám?
SIPO není potřeba rušit. Dodavatelské společnosti skupiny Bohemia Energy nebudou odesílat na Českou Poštu požadavky na platbu SIPO a Zákazníkovi se tak naše zálohy na SIPO lístku neobjeví. Naopak, měli by mít počínaje listopadem na SIPO lístku zálohy od nového dodavatele.

Budou mi vráceny přeplatky?
Samozřejmě. Naše společnost nekrachuje, ale utlumila činnost tak, aby mohla svým závazkům vůči dodavatelům, zákazníkům a zaměstnancům dostát řádně a dle příslušných právních předpisů.

Mohu zadat samoodečet k datu ukončení dodávkové smlouvy s Vaší společností?
Samozřejmě můžete. V takovém případě kontaktujte prosím svého nového dodavatele a/nebo DPI, kterému tento samoodečet nahlásíte.

Co se stane, pokud neuzavřu novou dodávkovou smlouvu s jiným dodavatelem?
V případě, pokud neuzavřete novou dodávkovou smlouvu s jiným dodavatelem ve lhůtě do 6ti měsíců ode dne zahájení dodávky v režimu DPI, můžete se ocitnout v režimu neoprávněného odběru, se všemi z toho spojenými konsekvencemi.

Hrozí mi v souvislosti s ukončením dodávkové smlouvy s Vaší společností nějaké sankce?
Nikoliv. S přechodem k novému dodavateli, stejně jako s přechodem do režimu DPI, nebude naše společnost spojovat žádné sankce.

Co když mám s Vámi uzavřenou dodávkovou smlouvu, ale zatím od Vás neodebírám?
V takovém případě doporučujeme kontaktovat Vašeho stávajícího dodavatele o potvrzení platnosti Vaší dodávkové smlouvy. Pokud naše společnost dosud nezahájila dodávku do Vašich odběrných míst, nebude se Vás přechod do režimu DPI týkat.

Kdy skončily moje smlouvy?
Všechny smlouvy o dodávkách plynu a/nebo elektřiny uzavřené s Vámi zanikly, a to ke dni 14. října 2021 (v případě smluv o dodávkách elektřiny) a ke dni 17. října 2021 (v případě smluv o dodávkách plynu), neboť v uvedené dny došlo ze zákona k ukončení dodávek podle sjednaných smluv (naše společnost přestala být subjektem zúčtování ve smyslu energetického zákona).

K zániku smluv došlo v důsledku mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky vzniklé nezávisle na vůli naší společnosti spočívající zejména ve zcela bezprecedentním nárustu cen elektřiny a plynu na velkoobchodních trzích.

Naše společnost přitom neměla možnost na tyto události adekvátně reagovat mimo jiné z toho důvodu, že je výrazně omezena v nakládání se svým majetkem předběžným opatřením nařízeným Vrchním soudem v Praze. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností Vám naše společnost oznamuje, že smlouvy se zákazníky o dodávkách plynu a/nebo elektřiny, které zanikly, nemohou být automaticky prolongovány.

Sídlo společnosti


BOHEMIA ENERGY entity s.r.o.
Na Poříčí 24-26
110 00 Praha 1

Kontakt
E-mail: kontakt@bohemiaenergy.cz
Telefon: 222 700 808
Číslo datové schránky: 57cnppj
IČ: 27386732
DIČ: CZ27386732

Bankovní spojení
2058888806/2600 (Citibank)
117172703/0300 (ČSOB)
2022220222/5500 (Raiffeisenbank)
2108589434/2700 (UniCredit Bank)
107-5555511106/6700 (VÚB)

Zápis v obchodním rejstříku:
Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 115621

Ceníky produktů najdete zde a všeobecné obchodní podmínky zde.